PERANAN GURU DALAM MENDIDIK PELAJAR10peranan
BALING 10 April – Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara, seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik pelajar iaitu dengan memberi ilmu, pendedahan dan pengalaman serta mendidik mereka untuk berakhlak mulia.
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bayu, YB. Dato’ Azmi Che Husain berkata, guru berperanan dalam mengajar, menyampai maklumat, berbincang dan mengendalikan bengkel ke arah meningkatkan kecemerlangan bidang pendidikan.

“Hal ini kerana guru merupakan insan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik pelajar-pelajar dengan segala ilmu pengetahuan supaya mereka dapat mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri mereka iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial,” ujarnya ketika berucap pada majlis perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Sekolah Kebangsaan Asam Jawa, Charok Kelian.

Menurutnya, guru juga perlu mendedahkan pelajar-pelajarnya dengan pengalaman-pengalaman tertentu. Antaranya pengalaman mengembara, ikhtiar hidup di hutan, dan menyertai pertandingan.

“Hal ini adalah berkaitan dengan kegiatan kokurikulum di sekolah. Seterusnya, guru juga berperanan dalam mendidik pelajar-pelajarnya berakhlak mulia supaya mereka menjadi insan yang mulia,” katanya.

Beliau memberitahu, guru hendaklah mendidik pelajarnya cara berhubung, berkomunikasi, adab makan, adab berpakaian, adab bergaul dan sebagainya supaya mereka menjadi insan yang berilmu dan bersahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

“Guru haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya perkembangan pelajar di sekolah dan di rumah dapat diikuti. Sehubungan itu, guru haruslah mengetahui latar belakang keluarga pelajarnya,” jelasnya.

Sumber : UMTK