PERTUKARAN PEGAWAI-PEGAWAI TADBIR NEGERI KEDAH DARUL AMAN

BIL
NAMA/TEMPAT BERTUGAS SEKARANG
TEMPAT BERTUGAS BARU
1.
YBhg. Datin Wira Dato’ Hajah Che Barni Binti Haji Mohd. Noor
Dipinjamkan sebagai Timbalan Rektor, Kolej Universiti Insaniah
Pegawai Daerah Kota Setar
2
YBhg. Dato’ Abdul Aziz Bin Haji Abd Ghani
Pegawai Daerah Kubang Pasu
Dipinjamkan sebagai Timbalan Rektor,
Kolej Universiti Insaniah
3
Encik Zahari Bin Ismail
Pegawai Daerah Yan
Pegawai Daerah Kubang Pasu
4
Puan Rozaina Binti Dato’ Paduka Haji Radzi
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sungai Petani
Pegawai Derah Sik
5
YBhg.  Datuk Haji Ismail Bin Haji Said
Pegawai Daerah Sik
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sungai Petani
6
Tuan Haji Md. Zuki Bin Shiru
Timbalan I, Pengarah Tanah dan Galian (Pembangunan dan Penguatkuasaan)
Pegawai Daerah Pokok Sena
7
Tuan Haji Mohd Zohdi Bin Haji Saad
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kulim
Timbalan 1, Pengarah Tanah dan Galian
(Pembangunan dan Penguatkuasaan)

8
Puan Hajah Nawadzir Binti Haji Abdul Ghani
Memangku Pengarah Pusat Teknologi Maklumat
Dipinjamkan Sebagai Pendaftar Kolej Universiti Insaniah
9
Tuan Haji Bukhari Bin Abdullah
Memangku Pegawai Daerah Pokok Sena
Memangku Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kulim
10
Tuan Haji Abdul Rahman Bin Haji Ismail
Dipinjamkan sebagai Pengurus Besar Yayasan Islam Negeri Kedah
Memangku Pegawai Daerah Pendang
11
Tuan Haji Md. Nordin Bin Yahya
Memangku Pegawai Daerah Pendang
Memangku PengarahPusat Teknologi Maklumat
12
Tuan Haji Mohamad Bin Che Nai
Dipinjamkan Sebagai Pengurus Besar INSPIN
Dipinjamkan sebagai Pengurus Besar, Yayasan Islam Negeri Kedah
13
Encik Abd. Rashid Bin Haji Othman
Memangku Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Kanan, Bahagian Sumber Manusia
Memangku Pegawai Daerah Yan
14
Tuan Haji Mohd Fisol Bin Md Noh
Memangku Timbalan I, Unit Perancangan Ekonomi Negeri
Memangku Yang Dipertua,
Majlis Perbandaraan Langkawi
15
Encik Zabudin Bin Hat
Memangku Yang Dipertua Majlis Perbandaran Langkawi
Dipinjamkan sebagai Pengurus Besar, INSPIN
16
Encik  Abd Rahman Bin Mohd Saad
Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Bahagian Bahagian Perumahan
Timbalan Pengarah(Pengurusan),
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
17
Encik Ammar Bin Dato’ Shaikh Mahmood Naim
Pentadbir Tanah Kuala Muda
Memangku  Timbalan Pengarah I,
Unit Perancangan Ekonomi Negeri
18
Tuan Haji Isahak Bin Murat
Timbalan Pengarah II, Unit Perancang Ekonomi Negeri
Pentadbir Tanah Kuala Muda
19
Tuan Haji Syed Isa Bin Syed Ibrahim
Timbalan Pengarah(Pengurusan), Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Setiausaha,
Majlis Mesyuarat Kerajaan
20
Tuan Haji Mohd Yusri Bin Haji Md Daud
Setiausaha, Majlis Mesyuarat Kerajaan
Memangku Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Kanan,
Bahagian Sumber Manusia
21
Encik Mohd Fauzi Bin Mustaffa
Ketua Unit Audit Dalam
Pentadbir Tanah Baling
22
Encik Norizan Bin Khazali
Pentadbir Tanah Baling
Timbalan Pengarah II,
Unit Perancangan Ekonomi Negeri
23
Tuan Syed Khairol Anuar Bin Syed Abidin
Pengarah Majlis Sukan Negeri
Memangku Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan, Bahagian Perumahan
24
Encik Muhamad Mahazi Bin Haji Ibrahim
Ketua Penolong Pegawai Daerah,
(Pembangunan Ekonomi) Kota Setar
Memangku
Pengarah Majlis Sukan Negeri

Tarikh kuatkuasa: 1 Julai 2013
Sumber Rujukan: PSU(K)1239/1379 Jld.15( ) 30 Jun 2013