Rumah Teduhan Kasih

3rumah
BALING 3 November -  Seramai 24 keluarga miskin di Mukim Bakai menerima kunci rumah masing-masing daripada Ahli Parlimen Baling, YB. Dato’ Seri Haji Abdul Azeez Abdul Rahim.

Rumah-rumah berkenaan merupakan inisiatif daripada Yayasan Pembangunan Rakyat Baling di mana YB. Dato’ Seri Haji Abdul Azeez merupakan Pengerusi Eksekutif Kepada Yayasan Pembangunan Rakyat Baling.

Yayasan Pembangunan Rakyat Baling ditubuhkan sejak tahun 2011 yang bertujuan untuk membantu rakyat dalam Parlimen Baling, terutamanya dalam aspek sosioekonomi.

Sumber : UMTk