JAMIN PELUANG PEKERJAAN LUAR BANDAR14peningkatan
SIK 14 September – Penaiktarafan ekonomi luar bandar mampu memberi jaminan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada golongan belia di kawasan sekitarnya di samping mengurangkan jurang pembangunan di kawasan bandar dan luar bandar.
Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, YB. Dato’ Seri Mohd Shafie Apdal berkata, Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK11) yang berusaha memberi kelengkapan dari segi prasarana serta meningkatkan ekonomi masyarakat luar bandar merupakan satu pendekatan yang boleh ditingkatkan dan berkesan untuk menaikkan pendapatan masyarakat luar bandar, sekali gus sedikit sebanyak dapat mengimbangi perbezaan antara bandar dan luar bandar.
"Di sini, kita dapat lihat apa yang dilaksanakan di Kampung Charok Tualang, Sik, yang mana masyarakat setempat bukan sahaja digalakkan menanam getah bahkan juga terlibat secara langsung dalam mengusahakan air mineral, di samping menyediakan chalet dan sewaan dewan untuk kursus dan latihan," ujarnya ketika berucap pada Majlis Pengagihan Keuntungan Dividen Tabung Miskin Tegar Agropolitan Sik (TMTAS) dan Penyerahan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Daerah Sik 2015 yang diadakan di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) Agrobiz Sdn Bhd, Kampung Charuk Tualang, Jalan Gurun-Sik.
Beliau berkata, meskipun bandar lebih jauh jaraknya, namun keupayaan masyarakat di luar bandar juga perlu ditingkatkan, khususnya belia-belia yang ada bagi mengelakkan mereka berhijrah ke bandar.
“Kepelbagaian sektor ekonomi di kawasan luar bandar bukan sahaja membuka peluang pekerjaan dengan lebih banyak, malahan ia juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar,” tambahnya.
Sumber : UMTK