Cungkil Bakat Inovasi

IMG 3797copy

SINTOK 23 Jul – Ekspo Penyelidikan Inovatif, Reka Cipta dan Pembangunan Aplikasi 2015 anjuran Pusat Pengajian Pengkomputeran, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia (UUM) menjadi medan terbaik bagi pihak universiti dan Kerajaan Negeri Kedah mencungkil bakat inovasi dalam kalangan pelajar.

Ekspo itu menjadi wadah untuk institusi pendidikan di Malaysia dan Wilayah Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT) mampamerkan produk inovatif merangkumi kategori kejuruteraan komputer, sains komputer dan pengaturcaraan, multimedia, pengurusan data serta storan.

Dekan Pusat Pengajian Pengkomputeran, Profesor Madya Dr Huda Ibrahim berkata, sebanyak 65 produk inovasi yang dihasilkan peserta iaitu pelajar universiti, politeknik dan sekolah menengah termasuk dari Prince Songkhla University, Thailand dipamerkan sepanjang dua hari ekspo berlangsung.

Menurutnya, kemajuan dalam kehidupan memerlukan inovasi dan ekspo yang diadakan itu dilihat menjadi medan terbaik mencungkil bakat inovasi dalam kalangan pelajar dan ahli akademik.

Majlis perasmian ekspo berkenaan disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Sains, Inovasi, Teknologi Maklumat, Komunikasi, Teknologi Tinggi dan Sumber Tenaga Manusia, YB. Dato’ Norsabrina Mohd Nor.

Sumber : UMTK