JKKK Merupakan Perantara Efektif
9jkkk
JITRA 9 Mac - Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) perlu memainkan peranan mengupayakan masyarakat luar bandar agar seiring dengan semua perubahan dan rancangan Kerajaan.
Menteri Besar, YAB. Dato’ Seri Haji Mukhriz Tun Mahathir berkata, peranan JKKK amat penting sebagai perantara paling efektif antara masyarakat luar bandar dengan Kerajaan.
"Mereka ini seperti 'menteri' juga. Perlu tahu setiap apa yang berlaku dan apa yang dirancang Kerajaan supaya rakyat terutama masyarakat luar bandar tahu dan faham apa yang berlaku,” ujarnya pada Majlis Penyerahan Elaun JKKK Jerlun di Dewan Tunku Anum, Pejabat Daerah Kubang Pasu.
Sehubungan itu, jelasnya, setiap JKKK juga harus melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan terutama mengenai dasar-dasar yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kerajaan.
Menurutnya, setiap JKKK perlu meningkatkan kualiti kepimpinan dari semasa ke semasa.
"Maka amat penting golongan ini tahu strategi dan aspek kepimpinan yang berkesan supaya masyarakat tahu di mana mereka boleh merujuk apabila timbul masalah," katanya.
Tambahnya, tuntutan itu merupakan salah satu aspek yang diambil kira dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Desa yang menjadi pendekatan pengupayaan masyarakat luar bandar.
Sumber : UMTK